Disclaimer

De SBA spant zich in te waarborgen dat de aangeboden content volledig en juist is, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie die door middel van deze site wordt gevonden. Gebruik van enige via deze site verkregen informatie is voor risico van de gebruiker. De SBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit aangeboden of verwezen content of verleende diensten.