ARBOcatalogus Apotheken

De ARBOcatalogus Apotheken beschrijft arbeidsrisico's in de apotheek en biedt veel oplossingen. Een handig instrument dat specifiek is toegesneden op uw situatie. U kunt meteen hier rechts een specifieke oplossing vinden aan de hand van een situatie of type risico.
Over de arbo catalogus

Deelnemers ARBOcatalogus

De Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) vertegenwoordigt de werkgeversbelangen van de openbare apotheken in Nederland.

Specialist en belangenbehartiger op het gebied van werk en inkomen, van cao-onderhandelingen tot belastingadvies, voor werknemers en uitkeringsgerechtigden.

Behartiger van individuele en collectieve belangen van werknemers bij de overheid, in de sector zorg en welzijn en bij zelfstandige overheidsinstellingen en nutsbedrijven.

Stichting Bedrijfsfonds apotheken, de uitvoeringsorganisatie voor Cao Apotheken.

ASKA behartigt de belangen van centraal geleide apotheekbedrijven en wil zich tegelijkertijd inzetten voor een goede geneesmiddelenvoorziening.